Ervaring

Johan van Mourik is werkzaam als ZZP-er bij zijn eigen bedrijf "ZMP, Projectmanagement en Consultanty". Daarvoor was hij werkzaam als Hoofd Projecten and Turnarounds en lid van het MT van EdeA, een door Essent en DSM opgerichte joint venture voor de levering van diverse utilities aan het chemische industriecomplex Chemelot in Geleen, een van de grootste industriele sites in Nederland met fabrieken van o.a. DSM en SABIC.
In deze funktie was hij o.a verantwoordelijk voor het bijdragen aan de ontwikkeling van de strategie en het beleid van EdeA en het doorvertalen hiervan en implementeren naar projecten en turnarounds. Focus lag hierbij op planning en realisatie van alle investerings-en onderhoudsprojecten (200 mio euro), klantprojecten, modificaties en turnarounds.
Juli 2012 was hij toe aan een nieuwe uitdaging en besloot tijdens een sabbatical year als ZZP aan de slag te gaan en zijn expertise ter beschikking te stellen.
Hij wil als ZZP-er de opgedane werkervaringen benutten door diensten aan te bieden op het gebied van (project)management, consultancy of het optreden als facillitator bij brainstorm sessies.

Gerealiseerde/lopende opdrachten:

Hij is verder actief in diverse overlegorganen en werkgroepen en sinds 1 januari 2006 voorzitter van de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW)., zie www.skiw-netwerk.nl

Hij beschikt over een uitgebreid netwerk in de Nederlandse waterwereld, en is o.a. bestuurslid geweest van de WaterForce, de vereniging van zelfstandigen in de watersector.

Hij is actief in het Ondernemers Klankbord, als Adviseur en en sinds 2016 ook als Regiovoorzitter Midden Brabant.Ondernemers Klankbord is een organisatie van oud-ondernemers, managers en specialisten uit het bedrijfsleven die zich belangeloos inzetten om de succeskansen van het MKB te vergroten. Adviseurs van het OKB hebben veelal hun actieve loopbaan beƫindigd en stellen hun tijd en ervaring beschikbaar aan ondernemers uit het MKB.

Zie ook LinkedIn: www.linkedin.com/in/johan-van-mourik

© Johan van Mourik, 2018