HORTENSIASTRAAT 13
6031 VB NEDERWEERT
TEL. 06-53410577
E-MAIL: jwg.van.mourik@hetnet.nl

J.W.G. van Mourik

Persoonlijke gegevens Naam :
Roepnaam:
Adres:
Postcode en woonplaats :
Telnr :
Mobiel :
Geboortedatum en –plaats :
J.W.G. van Mourik
Johan
Hortensiastraat 13
6031 VB Nederweert
0495-634252
06 53410577
14 oktober 1952, Utrecht

Werkervaring

2012 – Heden, ZMP, Projectmanagement en Consultancy
Directeur, Eigenaar.
 • Als ZZP-er de opgedane werkervaringen benutten door diensten aan te bieden op het gebied van (project)management, consultancy of het optreden als facillitator bij brainstorm sessies. Gerealiseerde/lopende opdrachten:
 • Advisering van een baggerbedrijf op het gebied van waterbehandeling
 • Ondersteuning Management v/e staal constructiebedrijf
 • Advisering van een bedrijf dat zich bezig houdt met het leveren van waterbehandelings installaties
 • Organisatie van het Nationaal Watersymposium 2013
  2009 – 2012, EdeA/EPG, Geleen
Manager Projecten en Turnarounds.
 • In deze funktie lid van het MT van het bedrijf en verantwoordelijk voor het bijdragen aan de ontwikkeling van de strategie en het beleid van EdeA/EPG en het doorvertalen hiervan en implementeren naar projecten en turnarounds. Focus ligt hierbij op planning en realisatie van alle investerings-en onderhoudsprojecten (200 mio euro), klantprojecten, modificaties en turnarounds.
  2002 – 2009, EdeA, Geleen
Productmanager.
 • In deze functie als technisch manager verantwoordelijk voor de afstemming en coördinatie tussen diverse interne en externe partijen voor de de produktie en distributie van diverse waterproducten (demiwater, drinkwater, proces en koelwater, bluswater, kondensaat) met als doel:
 • het verbeteren, uitbouwen en (doen) uitvoeren van de technische dienstverlening
 • en het betrouwbaar kunnen en blijven leveren van het produkt tegen de afgesproken kwaliteit en kosten aan de afnemers van EdeA.
  1999 – 2002, EdeA, Geleen
Projectleider
 • In deze funktie verantwoordelijk voor de revamp van een waterfabriek met een netto capaciteit van 600 m3/h alsmede de debugging van een nieuwe waterfabriek met een netto capaciteit van 1500 m3/h. Dit laatste project is in Alliantie verband uitgevoerd
  1997 – 1999, Demkolec, Buggenum
Unit manager
 • In deze functie verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van de activiteiten van een ondersteunend multidisciplinair team alsmede voor het beheer van een aantal installaties. Bij beheer moet hier met name gedacht worden aan de beschikbaarheid van installaties/systemen op korte termijn, het realiseren van probleemoplossingen voor de midden en lange termijn, de coördinatie bij een korte stop en het beheer van de onderhoudsopdrachtenstroom
  1991 – 1997, NV EPZ Limburg, Buggenum
Afdelingsmanager Chemische Dienst
 • In deze periode belast met het leiding geven aan 4 vakgroepen met in totaal 23 medewerkers van de afd. chemie van EPZ en Demkolec. Voornaamste aandachtsgebieden:
  • Het uitvoeren van analyses tbv. EPZ en Demkolec
  • Het beheer van de waterbehandelingsinstallaties Maascentrale, Clauscentrale en de Willem Alexandercentrale
  • Mede zorgdragen voor de off-line procesbewaking
  • Projectleider voor de nieuwbouw en inrichting van een centraal laboratorium.
  1986 – 1991, NV EPZ Brabant, Geertruidenberg
Proces engineer
 • In deze periode belast met een aantal algemene en speciale taken.
  Algemene taken:
  • Het vervangen van het hoofd van de afdeling, het verrichten/coordineren van onderzoek, het verzorgen van rapportages mbt waterbehandelings systemen
  Speciale taken/projecten:
  • Gedeeltelijke detachering bij KEMA tbv. Kolenvergassing (Texaco proces) project met als aandachtsgebied chemische installaties
  • In bedrijfname Rookgas Ontzwavelings Installatie (ROI) en Afvalwaterbehandelingsinstallatie
  • Projectleider NOVEM demonstratieproject Rookgas Ontzwavelingsinstallatie
  1979 – 1986, NV PEGUS, Utrecht
Proces engineer
 • In deze periode belast met het aansturen van de afd. Chemie. Voornaamste aandachtsgebieden:
  • Waterbereiding voor de centrale Lage weide en de Centrale Merwedekanaal
  • Procescontrole PEGUS centrales en hulpcentrales
  • Opzetten, ontwikkelen en onderhouden van milieu metingen.
  • Ontwikkelen van een beheerssysteem voor chemisch afval
  1977 – 1978, Militaire Dienst, het Harde
Reserve Officier (Kapitein)
 • Batterij Commandant bij afd. Veldartillerie
Opleiding 1965 – 1972, Niels Stensen College, HBS B
1972 – 1976, HTS Breda, Chemische technologie
Rijbewijs, trainingen, en cursussen Diverse (project) management trainingen, Certificaten Veiligheid voor leidinggevenden I en II, EPZ management opleidingsprogramma, Cursus Leidinggeven, Organiseren en Communiceren, diverse vaktechnische cursussen en seminars op het gebied van (Afval-) Waterbehandeling, Ontzwaveling, Corrosiepreventie; Rijbewijs BE.
Specifieke vaardigheden
 • Overtuigingskracht, structureel werkend, analytisch denkvermogen, rustig, vermogen om samen te werken, plannen en organiseren. Resultaatgerichtheid
 • Kunnen omgaan met politieke spanningsvelden en focus op samenwerking en cooperatie.
 • Visie en conceptueel vermogen
 • Initiatief/proactiviteit
 • Management en Leidinggeven (Leiddinggeven, Coachen, Plannen en Organiseren, Voortgangsbewaking, Besluitvaardigheid)
Overige informatie
 • Voorzitter Stichting Kennisuitwisseling Industriele Watertechnologie (SKIW, (zie skiw.nl)
 • Adviseur Ondernemers Klankbord, een organisatie van oud-ondernemers, managers en specialisten uit het bedrijfsleven die zich belangeloos inzetten om de succeskansen van het MKB te vergroten. Adviseurs van het OKB hebben veelal hun actieve loopbaan beëindigd en stellen hun tijd en ervaring beschikbaar aan ondernemers uit het MKB.

© Johan van Mourik, 2013