Curriculum Vitae

Johan van Mourik is werkzaam als ZZP-er bij zijn eigen bedrijf "ZMP, Projectmanagement en Consultanty". Daarvoor was hij werkzaam als Hoofd Projecten and Turnarounds en lid van het MT van EdeA, een door Essent en DSM opgerichte joint venture voor de levering van diverse utilities aan het chemische industriecomplex Chemelot in Geleen, een van de grootste industriele sites in Nederland met fabrieken van o.a. DSM en SABIC.

Na zijn studie chemische technologie vervulde hij zijn dienstplicht als officier bij de Koninklijke Landmacht en startte hij zijn carrière in 1979 als stafmedewerker bij het Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf (PEGUS) met als voornaamste aandachtsgebied de waterbehandelingsinstallaties. In 1986 verhuisde hij naar Raamsdonkveer en trad hij in dienst bij de Electriciteit Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) als project engineer op de Amercentrale en verantwoordelijk voor de waterbehandelingsinstallaties en Rookgasontzwaveling.

Vervolgens werd hij in 1991 hoofd van de Chemische dienst op de Maas- en Clauscentrale van EPZ-Limburg. In 1993 volgde een nieuwe uitdaging bij de experimentele kolenvergasser Demkolec van de Samenwerkende Elektriciteits Producenten, eerst als hoofd van de chemische dienst, later in de functie van unit manager waterbehandeling en ontzwaveling.

In 1999 maakte hij de overstap naar EdeA waar hij als projectleider diverse waterprojecten realiseerde. Als productmanager gaf hij leiding aan de productgroep Water daarbij verantwoordelijk voor het betrouwbaar leveren van de diverse watersoorten en voor een optimale dienstverlening rond het product water op de Industriële site Chemelot in Sittard-Geleen. Medio 2008 werd hij benoemd tot Hoofd Projecten en Turnarounds, verantwoordelijk voor de realisatie van een grote varieteit aan projecten en turnarounds van EdeA en lid van het MT van het bedrijf.

Juli 2012 was hij toe aan een nieuwe uitdaging en besloot tijdens een sabbatical year als ZZP aan de slag te gaan en zijn expertise ter beschikking te stellen.

Hij is verder actief in diverse overlegorganen en werkgroepen en sinds 1 januari 2006 voorzitter van de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW).

Adviseur Ondernemers Klankbord, een organisatie van oud-ondernemers, managers en specialisten uit het bedrijfsleven die zich belangeloos inzetten om de succeskansen van het MKB te vergroten. Adviseurs van het OKB hebben veelal hun actieve loopbaan beëindigd en stellen hun tijd en ervaring beschikbaar aan ondernemers uit het MKB.

© Johan van Mourik, 2018